Loading ...
close

بیمه رایگان

logo
بیمه رایگان

 

بیمه رایگان

 

در میان بیمه های مختلف با انواع موارد تحت پوشش و میزان تامین خسارت، آنچه که در حوزه کاری باربری بوده و اتوبار  فدک  نیز خود را مکلف به پیروی از آن نموده است بیمه باربری می باشد.
امروزه با وجود توسعه صنعت حمل و نقل و شیوه های جدید جابجایی و حمل کالا؛ انتقال کالا و وسایل یا خدمات از حیث وارد آمدن خسارت و آسیب و یا سایر احتمالات سالم به مقصد نرسیدن، در مقایسه با گذشته به حداقل رسیده است. با این وجود بیمه ای وجود دارد که کلیه اسباب و وسایل و کالاهای مشتری را در جابجایی بین نقطه مبدا و مقصد (که می تواند مسافت بین شهری باشد) در برابر وقوع حوادث زیر بیمه نماید و در صورت خسارت، جبران هزینه نماید.
موارد تحت پوشش بیمه باربری: خطرات و خسارات ناشی از آتش سوزی، تصادف، پرت شدن از روی وسیله نقلیه، سرقت، واژگونی،ضربه خوردن و برخورد جسم خارجی با محموله و یا خسارت های حاصل از مراحل تخلیه یا بارگیری را شامل می شود.


با رزرو اینترنتی از تخفیف ما استفاده کنید و در وقت خود صرفه جویی کنید 

نظرات