Loading ...
close

پک گردویی

logo
 پک گردویی

 

پک گردویی:


شامل 37 متر نایلون حبابدار درشت +37 متر نواری + یک  سلفون ۵۰۰ متری و دو عدد چسب  (700/000 تومان)