Loading ...
close
0

4/ پک گردویی:

logo
4/ پک گردویی:

 

پک گردویی:


شامل 37 متر نایلون حبابدار درشت +37 متر نواری + یک  سلفون ۵۰۰ متری و دو عدد چسب  (350/000 تومان)